Άσκηση 4 - Αγορά

Έχουμε ανοίξει την αγορά με 1♣ και o σύντροφός μας απαντάει 1♠. Τι θα επαναδηλώνατε με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια;

 

  1. 1NT : ομαλή κατανομή 12-14 πόντους χωρίς φιτ πίκα.
  2. 2 ανιούσα αγορά που δείχνει 4-φυλλη κούπα, 5-φυλλο σπαθί και 16+ πόντους.
  3. 3♠ : έχουμε 16 πόντους (14 + 2 από κατανομή) οπότε κάνουμε πρόταση για μανς δίνοντας το φίτ με πήδημα.
  4. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε 2 γιατί θα ήταν ανιούσα αγορά και δεν έχουμε 16+ πόντους, το 1ΝΤ είναι επικίνδυνο με το solo καρό, οπότε επαναδηλώνουμε 2♣ δείχνοντας ότι έχουμε 12-15 πόντους και τουλάχιστον 5 σπαθιά.