Άσκηση 22 - Αγορά

   

Έστω η αγορά εξελίσσεται όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω  χέρια;

Θεωρούμε ότι οι μαθητές δεν έχουν μάθει ακόμα την σύμβαση ckeckback stayman.

 


  1. 2NT : Έχουμε ένα προτασιακό χέρι (10-11πόντους) με 5-φυλλη πίκα. Το να δείξουμε την 5-φυλλη μας πίκα παρουσιάζει δυσκολίες αφού το 2♠ είναι αδύνατο ενώ το 3♠ δείχνει τουλάχιστον χέρι που θέλει να παίξει την μανς. Οπότε αγνοούμε την 5-φυλλη μας πίκα και αγοράζουμε το χέρι με βάση την ομαλή κατανομή μας.
  2. 2 : Εδώ έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 2 αδύναμες απαντήσεις : 2 και 2♠. Η καλύτερη επιλογή είναι να αγοράσουμε 2♠.
  3. 3♥ : Aγοράζουμε το δεύτερο χρώμα στο τρίτο επίπεδο ώστε να δείξουμε την δύναμή μας και το 5-4 στα μαζέρ.
  4. 3♦ Με μόνο ένα σπαθί και 9+φυλλο φιτ στα καρά το 3ΝΤ μπορεί να κινδυνεύσει ενώ τα 5 να είναι το σωστό συμβόλαιο. Αγοράζω λοιπόν 3 αγορά επιτακτική ώστε να δείξω στο σύντροφο ότι έχω πόντους για μανς, και ανώμαλη κατανομή.