Άσκηση 24 - Αγορά

 

Έστω η αγορά εξελίσσεται όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια;


 

Το βασικό σε αυτή την ακολουθία αγοράς είναι να κατανοήσουμε ότι ο Βοράς έχει σίγουρα 4 πίκες αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να αγοράσει πρώτα Stayman και στην συνέχεια 3ΝΤ. 
Οπότε με το πρώτο και το τελευταίο χέρι αγοράζουμε 4♠ ενώ με το δεύτερο χέρι λέμε πάσο.