Άσκηση 39 - Άμυνα

Μετά από την αγορά που βλέπετε παρακάτω, ο Νότος εκτελεί 3NT. Ο σύντροφός μας (Δύση) κάνει έξοδο το 2 κούπα και ο εκτελεστής βάζει μικρό από τον μορ. Ποιο φύλλο θα βάλετε στην πρώτη λεβέ;

Σε συμβόλαιο ΧΑ ο σύντροφός μας έχει πιθανότατα βγει το μακρύτερό του χρώμα. Το 2 δείχνει ότι η Δύση έχει κάποιο ονέρ στις κούπες και το μόνο ονέρ που δεν βλέπω είναι η Q. Αφού η Δύση έχει την Q και στον μορ υπάρχει ο Κ και το 10 κούπα βάζοντας το 9 είναι σίγουρος ότι θα κερδίσω την λεβέ!