Άσκηση 34 - Εκτέλεση

Ο συμβόλαιο είναι 4♠ χωρίς να έχουν παρεμβληθεί οι αντίπαλοι. Ποιο είναι το πλάνο σας;

Έχουμε 4 χανόμενες λεβέ στο χέρι μας, 2 σπαθιά και 2 κούπες. Η επιτυχία του συμβολαίου εξαρτάται από το πώς θα παίξουμε τα καρά μας ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε δύο λεβέ σε αυτά και να πετάξουμε δύο χανόμενες κούπες από το χέρι μας (Νότος).

Από την αντάμ αντιλαμβανόμαστε ότι ο Άσσος καρό είναι στην Ανατολή. Στην πρώτη λεβέ πρέπει να βάλουμε μικρό ελπίζοντας η Ανατολή να κάνει το λάθος και να βάλει τον Άσσο, στην συνέχεια παίζουμε πίκα για να πάμε στον Βορά και να ξαναπαίξουμε πάλι μικρό καρό μήπως εμφανιστεί ο Άσσος της Ανατολής, στην περίπτωση που είναι δίφυλλος. Αν ο Άσσος δεν εμφανιστεί ούτε τώρα  κατεβαίνουμε πάλι με πίκα στο μορ και πρέπει να πάρουμε την σωστή απόφαση :

  • Αν θεωρήσουμε ότι τα καρά είναι 4-4 στους αντιπάλους παίζουμε των Κ καρό με σκοπό να πετάξουμε κούπα αν η Ανατολή δεν βάλει τον Άσσο.
  • Αν θεωρήσουμε ότι τα καρά ήταν 5-3 τότε πρέπει να παίξουμε μικρό καρό πάλι ώστε να αναγκαστεί η Ανατολή να βάλει τον Άσσο καρό τον οποίο θα κόψουμε.

 

Αν οι πίκες δεν είναι 2-2 στους αντιπάλους το συμβόλαιο δυσκολεύει περισσότερο όμως σε κάθε περίπτωση το σωστό πλάνο  είναι να κόψουμε δύο μικρά καρά στο χέρι μας και να χρησιμοποιούμε τις πίκες ώστε να ανεβαίνουμε στον μορ.