Άσκηση 43 - Εκτέλεση

Πώς θα παίζατε τον διπλανό συνδυασμό φύλλων ώστε να σιγουρέψετε 5 λεβέ; Δηλαδή δεν θα χάσετε πάνω από μία λεβέ στα σπαθιά. Θεωρούμε ότι έχουμε αρκετές εισόδους στα πλαϊνά χρώματα ώστε να μπορούμε να παίζουμε τα σπαθιά από όποιο χέρι θέλουμε.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι εντελώς θεωρητικό. Το πιο πιθανόν πάνω στο τραπέζι κανένας δεν θα ακολουθούσε την παρακάτω εκτέλεση εκτός και αν η αγορά των αντιπάλων έδωσε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία ότι τα σπαθιά πιθανόν να είναι 5-0.

Ας δούμε όμως το πρόβλημα, έχουμε 8 σπαθιά άρα οι αντίπαλοι έχουν 5. Αν τα σπαθιά των αντιπάλων είναι μοιρασμένα 3-2 τότε στο ♣Α ♣Κ και ♣Q θα πέσουν τα σπαθιά τους και εμείς θα κάνουμε όλες τις λεβέ. Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 4-1 τότε το πολύ να χάσουμε μια λεβέ. Οπότε η μόνη δυσκολία είναι αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 5-0, δηλαδή ο ένας αντίπαλος να έχει όλα τα σπαθιά που μας λείπουν.

Το συνηθισμένο παίξιμο είναι να παίξουμε πρώτα το ♣Κ και αν η Ανατολή δεν βάλει σπαθί δηλαδή όλα τα σπαθιά είναι στην Δύση κάνουμε την εμπάσα του ♣J, με αυτό τον τρόπο δίνουμε μόνο μια λεβέ. Όμως αν η Ανατολή έχει και τα 5 σπαθιά τότε ήμαστε καταδικασμένη να δώσουμε 2 λεβέ.

Η λύση του προβλήματος είναι να παίξουμε μικρό σπαθί από τον Βορρά:

      • αν η Ανατολή βάλει μικρότερο το αφήνουμε να το κερδίσει η Δύση με αυτό τον τρόπο θυσιάζουμε μια λεβέ όμως αφού έβαλαν και οι δύο αντίπαλοι από ένα φύλλο τα υπόλοιπα σπαθιά είναι καλά.
      • αν η Ανατολή δεν έχει σπαθί τότε κερδίζουμε με τον Κ και στην συνέχεια εμπάσα του ♣J
      • αν η Ανατολή βάλει μεγαλύτερο δηλαδή το J ή το 9 σκεπάζουμε με τον ♣Κ και το πολύ να χάσουμε μια ακόμα λεβέ αφού τα μόνα μεγάλα φύλλα που μας λείπουν είναι ο J και το 9.