Άσκηση 45 - Εκτέλεση

Ποιο είναι το πλάνο σας για να σιγουρέψετε την επιτυχία του συμβολαίου;

Η διανομή δημοσιεύτηκε στην σελίδα της ACBL.

 

Αναλύοντας την αγορά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Δύση πρέπει να έχει το πολύ μια πίκα και υποστήριξη σε όλα τα άλλα χρώματα. Κινδυνεύουμε να χάσουμε 3 κούπες και μία πίκα αν η Ανατολή έχει όλες τις υπόλοιπες πίκες ♠QJ2.

Πιάνουμε την αντάμ με τον Άσο σπαθί και παίζουμε 3 γύρους καρό κόβοντας το τρίτο καρό στον Νότο. Πηγαίνουμε στο χέρι του Βορρά παίζοντας σπαθί στον ♣Κ. Και παίζουμε και το τελευταίο καρό.

Α) Αν η Ανατολή βάλει και 4αρτο καρό αφήνουμε να το κερδίσει πετώντας μια κούπα από το χέρι του Νότου. Η Ανατολή τώρα δεν έχει έξοδο, ότι και να παίξει το συμβόλαιο θα βγεί.

Β) Αν η Ανατολή δεν έχει το τελευταίο καρό, κόβουμε το καρό στο χέρι του Νότου. Στην συνέχεια παίζουμε δύο γύρους ατού αν όντως η Ανατολή έχει QJ2 στις πίκες παίζουμε και τρίτο γύρο πίκα δίνοντας χέρι στην Ανατολή η οποία δεν έχει έξοδο, οπότε ότι και να παίξει θα βγει το συμβόλαιο.

Η Ανατολή δεν έχει έξοδο αφού αν παίξει κούπα, ο Κ του Βορρά θα γίνει λεβέ, ενώ αν παίξει σπαθί ο εκτελεστής που δεν έχει άλλο σπαθί σε κανένα από τα δύο χέρια του, θα πετάξει κούπα από το ένα χέρι και θα κόψει με ατού στο άλλο.