Άσκηση 15 - Εκτέλεση

Μετά από μια σύντομη αγορά ο Νότος εκτελεί 3ΝΤ. Η έξοδος της Δύσης είναι το ♠5. Η Ανατολή βάζει τον ♠J και κερδίζετε την λεβέ με την ♠Q. Ποιο είναι το πλάνο σας ώστε να σιγουρέψετε το συμβόλαιο;

 

Μετράμε τις λεβέ που έχουμε. Με την έξοδο πίκα θα κερδίσουμε σίγουρα 2 πίκες, 3 καρά, 2 κούπες και 1 σπαθί. Μένει να βρούμε μία ακόμα λεβέ. Ο πιο σίγουρος τρόπος να κερδίσουμε την παραπάνω λεβέ είναι παίζοντας τα καρά.

Αν τα καρά είναι μοιρασμένα στους αντιπάλους 3-3 τότε με άνεση θα κάνουμε 10 λεβέ, αν τα καρά είναι 4-2, που είναι και πιο πιθανό, τότε αφού θα δώσουμε στους αντιπάλους ένα καρό θα κερδίσουμε την 9η λεβέ με το 5ο καρό του μορ. Η παραπάνω ανάλυση είναι σχετικά εύκολο να πραγματοποιηθεί και οι περισσότεροι θα αποφασίσουν όντως να παίξουνε πρώτα τα καρά τους.

Πόσοι όμως παρατήρησαν την παγίδα της διανομής;

Αν τραβήξουμε τον Α,Κ και Q καρό και τα καρά είναι μoιρασμένα στους αντιπάλους 4-2, όντως θα φτιάξουμε το τελευταίο καρό του μορ, όμως πως θα κατέβουμε στον μορ για να το πάρουμε;

Η λύση είναι να χαρίσουμε ένα καρό αμέσως παίζοντας και από τα δύο χέρια μικρό καρό. Στην συνέχεια ότι και να παίξουνε οι αντίπαλοι εμείς πιάνουμε χέρι και έχοντας ακόμα το δεύτερο καρό στο χέρι μας παίρνουμε τις 4 λεβέ από καρά και σιγουρεύουμε το συμβόλαιο μας.