Άσκηση 33 - Εκτέλεση

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να παίξουμε κάθε έναν από τους διπλανούς συνδυασμούς; Θεωρούμε ότι έχουμε αρκετές εισόδους στα πλαϊνά χρώματα ώστε να ξεκινάμε την κάθε λεβέ από όποιο χέρι θέλουμε.

K Q 5

J 8 4 2

A J 8

9 6 3

Q 9 4

J 8 3

J 8 

A K 7 5

Q 8 

K 9 x x

A Q 9 2

7 5 4 3

 

Οι απαντήσεις είναι ανά γραμμή!

  1. Μικρό στον Κ και αν κερδίσουμε την λεβέ πρέπει να κατέβουμε στο χέρι μας και να παίξουμε μικρό στην Q.
  2. Πρέπει να κάνουμε την πρώτη φορά την εμπάσα  του 10. Η πιθανότητα να είναι K και Q αριστερά μας είναι μόνο 25%.
  3. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιος από τους αντιπάλους έχει πιθανόν το 10 και αναλόγως να κάνουμε την εμπάσα του.
  4. Παίζουμε μικρό προς τον J και ελπίζουμε η Q να είναι αριστερά ώστε να κάνουμε τρεις λεβέ.
  5. Παίζουμε μικρό στην Q και αν κερδίσουμε την λεβέ αφήνουμε το 8 να τρέξει.
  6. Παίζουμε τον Α και στην συνέχεια μικρό προς την Q