Άσκηση 13 - Εκτέλεση

Βρίσκεστε στην θέση της Δύσης και το συμβόλαιό σας είναι 4♠. Η αντάμ από τον Βορρά είναι η ♥Q. Ποιο είναι το πλάνο σας για να σιγουρέψετε την επιτυχία του συμβολαίου;

Όπως έχουμε μάθει στα χρωματιστά συμβόλαια μετά την αντάμ μετράμε τις χανόμενες από το χέρι με τα περισσότερα ατού. Έχουμε λοιπόν (στο χέρι της Δύσης) μία χανόμενη στις πίκες, 3 χανόμενες στα καρά και μία χανόμενη στα σπαθιά. Από αυτές την χανόμενη στα σπαθιά εύκολα θα την αποφύγουμε χρησιμοποιώντας ένα από τα τέσσερα ατού του μορ για να τσακίσουμε το τέταρτο σπαθί μας. Μένει να δούμε πως θα καταφέρουμε να γλιτώσουμε μια ακόμα λεβέ.

Η αντάμ κούπα ήταν ευνοϊκή για εμάς. Οι αμυνόμενοι δεν πήρανε αμέσως τα τρία καρά τους και μας δίνουν την ευκαιρία ένα καρό του χεριού μας να το πετάξουμε στον Κ του μορ. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει πριν δώσουμε την δυνατότητα στους αντιπάλους να πιάσουνε χέρι.

Οπότε, πιάνουμε την αντάμ κούπα με τον Α. Πριν κάνουμε την εμπάσα πίκα και κινδυνέψουμε αν χάσει να μας πάρουνε τα τρία καρά, κατεβαίνουμε στον μορ με την ♣Q και παίζουμε τον Κ στον οποίο πετάμε ένα καρό του χεριού μας. Με αυτό τον τρόπο και η εμπάσα πίκα να χάσει οι αντίπαλοι θα πάρουνε μόνο μία πίκα και δύο καρά!