Άσκηση 14 - Αγορά

Ανοίγουμε την αγορά 1 με και ο σύντροφός μας 1♠ απαντάει. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια ;

   

 

  1. 3♠ : έχουμε 17 πόντους (μαζί με τους πόντους από κατανομή στα σπαθιά), οπότε υποστηρίζουμε το χρώμα του συντρόφου μας με πήδημα.
  2. 1XA : δεν μπορούμε να αγοράσουμε 2 αφού είναι ανιούσα αγορά (reverse) και θα δείχναμε 16+ πόντους. Μεταξύ 2 και 1ΧΑ προτιμάμε το 1ΧΑ με το σχετικά ομαλό χέρι.
  3. 2♣ : δείχνουμε ότι έχουμε 4 σπαθιά και 5 καρά με 13-15(16)πόντους.
  4. 3♣ : δείχνουμε τα 4 σπαθιά και τα 5 καρά και (16)17+πόντους.
  5. 2♥ : το τέλειο χέρι για να κάνουμε ανιούσα (reverse) αγορά, 16+ πόντους με 5-φυλλο καρό και 4-φυλλη κούπα.