Άσκηση 31 - Αγορά

Έστω η αγορά εξελίσσεται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια; θεωρούμε ότι παίζουμε την σύμβαση checkback stayman με την απλή ανάπτυξη που έχουμε παρουσιάση στην σελίδα μας.  


  

 

 

Οι απαντήσεις είναι σύμφωνα με την μορφή της σύμβασης checkback stayman που έχουμε παρουσιάσει!!

  • 2♣ : με σκοπό ο σύντροφός μας να περιγράψει το χέρι του, αν μας σώσει 3-φυλλο φίτ θα κλείσουμε την Μανς αλλιώς θα αγοράσουμε πάλι τις πίκες να δείξουμε 6-φυλλο προτασιακό.
  • 3 : που δείχνει 5-5 τα μαζέρ και πόντους μανς
  • 2♣ : να δούμε αν ο σύντροφός μας έχει 4-φυλλη κούπα ή 3-φυλλη πίκα και ανάλογα την απάντησή του θα κλείσουμε την μανς στο μαζέρ ή στα ΧΑ.
  • 2♠ : αδύνατο χέρι με 5+φυλλη πίκα, δεν μπορούμε να αγοράσουμε 2♣ αφού η αγορά αυτή είναι συμβατική.