Άσκηση 37 - Αγορά

Έστω η αγορά εξελίσσεται όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Τι πρέπει να επαναδηλώσουμε με κάθε ένα από τα παρακάτω χέρια;

 

 

Χωρίς την σύμβαση 4αρτο χρώμα
  1. 2♥ : δείχνουμε 4+ κούπες και 5 πίκες με 6-9(10) πόντους.
  2. 2 : είναι αδύναμη αγορά, ενώ 3 είναι φόρσινκ για μανς. Η μόνη εναλλακτική αν θέλουμε να κάνουμε πρόταση είναι το 2ΝΤ.
  3. 2♠ : είναι αδύναμη αγορά, ενώ το 3♠ είναι φόρσινκ για μανς και συχνά 6-φυλλο. Επίσης εδώ η μόνη εναλλακτική για πρόταση είναι το 2ΝΤ.
  4. Επιτέλους ένα 2ΝΤ που περιγράφει όντως το χέρι που έχουμε.

Παίζοντας την σύμβαση 4αρτο χρώμα (πρέπει να την μάθουν όλοι οι μαθητές του 2ερου έτους)

  1. 2/2♠, ο σύντροφός μας έχει δείξει 5+καρά και 4+σπαθιά. Οι επιλογές μας είναι να ρισκάρουμε να πούμε 2♠ για να παίξουμε σε μαζέρ με κίνδυνο να παίζω στο 5-1 ή να αρκεστούμε στο 7-φυλλο φιτ στο καρό. 2 δεν μπορούμε να αγοράσουμε γιατί είναι συμβατικό.
  2. 2, η σύμβαση 4-αρτο χρώμα που δείχνει 10+ πόντους και ζητάει από τον ανοίξαντα να περιγράψει το χέρι του.
  3. 2, η σύμβαση 4-αρτο χρώμα που δείχνει 10+ πόντους και ζητάει από τον ανοίξαντα να περιγράψει το χέρι του.
  4. 2ΝΤ, ομαλό χέρι 10-11 πόντους.