Άσκηση 47 - Εκτέλεση

Η Ανατολή κάνει αντάμ την ♣Q. Ποιο είναι το πλάνο σας για να σιγουρέψετε, όσο είναι δυνατόν, την επιτυχία του συμβολαίου;

Μετράμε τις χανόμενες από το χέρι που έχουμε τα περισσότερα ατού (Βορράς): 1 πίκα , 2 καρά και 1 κούπα. Πρέπει λοιπόν να γλιτώσουμε τουλάχιστον μια λεβέ.

Έχουμε αρκετές επιλογές :

Α) Να κάνουμε εμπάσα στα ατού

Β) Να δώσουμε μία πίκα και στην περίπτωση που οι πίκες είναι 3-3 να πετάξουμε ένα καρό στην τέταρτη πίκα του μορ.

Γ) Να ελπίζουμε ότι ο Άσσος καρό είναι στην Δύση και να παίξουμε δύο φορές μικρό προς τον Κ και Q.

Δ) Να τσακίσουμε ένα καρό στον μορ.

Αρκετές φορές δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε όλες τις επιλογές μας. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε με ποια σειρά θα τις δοκιμάσουμε. Έστω ότι σε αυτή την διανομή ξεκινάμε κάνοντας την εμπάσα ατού (Επιλογή Α), αν χάσει τότε οι αμυνόμενοι παίζοντας ατού δεν θα μας αφήσουν να τσακίσουμε καρό στον μορ (Επιλογή Δ).

Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε την εμάσα ατού (Επιλογή Α) και να παίξουμε άμεσα καρό με σκοπό να τσακίσουμε (Επιλογή Δ), αν χρειαστεί, ένα στον μορ όσο έχουμε ακόμα ατού. Πιάνουμε  με τον ♣Κ και παίζουμε καρό από τον Νότο (Επιλογή Γ).