Επίπεδο 1 για μαθητές 1ου έτουςΕπίπεδο 2 για μαθητές 2ου έτουςΕπίπεδο 3 για μέτριους αθλητέςΕπίπεδο 4 για προχωρημένους αθλητές