Και στα μεγάλα τουρνουά βλέπουμε καλούς αθλητές να δοκιμάζουν την τύχη τους. Η παρακάτω διανομή είναι από τους αγώνες open της USBC 2015.

Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι καλύτερο να είσαι τυχερός παρά σοφός! To σημερινό παράδειγμα το αποδεικνύει.

Ο τρίτος βάζει τα δυνατά του

Μια βασική αρχή για του αμυνόμενους είναι ότι ο τρίτος πρέπει να βάζει τα δυνατά του κυρίως την πρώτη φορά που παίζεται ένα χρώμα. Για να κατανοήσουμε αυτή την βασική αρχή καθώς και να αντιληφθούμε κάποιες από τις εξαιρέσεις που υπάρχουν θα παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα.

 

Εισαγωγή

Ο σύντροφός μας βγαίνει το ♣3 ένα φύλλο το οποίο δείχνει ότι έχει μη συνεχόμενα ονέρ στο χρώμα. Εμείς στην ανατολή είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε την ♣Q.

Το πλάνο στα χρωματιστά συμβόλαια

 

Μετά από την αντάμ ο εκτελεστής πρέπει να καταστρώσει το πλάνο του. Δεν βιαζόμαστε να παίξουμε το πρώτο φύλλο από το μορ αλλά χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας να μετρήσουμε τις χανόμενες λεβέ στο χέρι με τα περισσότερα ατού και στην συνέχεια να βρούμε τρόπους/τεχνικές που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε κάποιες από τις χανόμενές μας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την παρακάτω διανομή.