Από το σημερινό τουρνουά θα σχολιάσουμε δύο διανομές.

1η Διανομή

Στην 3 διανομή του τουρνουά ο Νότος εκτελεί 4♠, και η Δύση κάνει αντάμ την ♣Q.

Κάνοντας το πλάνο μας βλέπουμε ότι χάνουμε τρεις κούπες (σε περίπτωση που η Δύση έχει Α και Κ κούπα μάλλον θα έκανε αντάμ κούπα και όχι σπαθί) οπότε όλα εξαρτώνται από τις πίκες. Αν δεν είναι μοιρασμένες 2-2 θα δώσουμε αναγκαστικά και μία πίκα.

Από το τουρνουά της Κυριακής θα σχολιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διανομή όσο αφορά την εκτέλεση καθώς επίσης και την άμυνα!

Στην πρώτη διανομή του τουρνουά ο Νότος εκτελεί 4♠. Η Δύση πολλή σωστά ξεκινάει παίζοντας τρεις γύρους καρό με τον εκτελεστή να κόβει το τρίτο καρό στο χέρι του.

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε αρχάριους αθλητές του Μπριτζ είναι η θεώρηση ότι μια επαναδήλωση 2ΝΤ είναι απαραίτητη σε χέρια που δεν έχουν βρει φιτ.

Όπως θα δούμε παρακάτω το 2ΝΤ, στο φυσικό σύστημα, πάντα δείχνει ένα προτασιακό χέρι, εκτός αν έχουμε συμφωνίσει ότι θα το χρησιμοποιούμε ως συμβατικό. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά θα πρέπει να αλερτάρεται και να εξηγείται στους αντιπάλους!