Ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε αρχάριους αθλητές του Μπριτζ είναι η θεώρηση ότι μια επαναδήλωση 2ΝΤ είναι απαραίτητη σε χέρια που δεν έχουν βρει φιτ.

Όπως θα δούμε παρακάτω το 2ΝΤ, στο φυσικό σύστημα, πάντα δείχνει ένα προτασιακό χέρι, εκτός αν έχουμε συμφωνίσει ότι θα το χρησιμοποιούμε ως συμβατικό. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά θα πρέπει να αλερτάρεται και να εξηγείται στους αντιπάλους!

Ο τρίτος βάζει τα δυνατά του

Μια βασική αρχή για του αμυνόμενους είναι ότι ο τρίτος πρέπει να βάζει τα δυνατά του κυρίως την πρώτη φορά που παίζεται ένα χρώμα. Για να κατανοήσουμε αυτή την βασική αρχή καθώς και να αντιληφθούμε κάποιες από τις εξαιρέσεις που υπάρχουν θα παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα.

 

Εισαγωγή

Ο σύντροφός μας βγαίνει το ♣3 ένα φύλλο το οποίο δείχνει ότι έχει μη συνεχόμενα ονέρ στο χρώμα. Εμείς στην ανατολή είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε την ♣Q.

Το πλάνο στα χρωματιστά συμβόλαια

 

Μετά από την αντάμ ο εκτελεστής πρέπει να καταστρώσει το πλάνο του. Δεν βιαζόμαστε να παίξουμε το πρώτο φύλλο από το μορ αλλά χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας να μετρήσουμε τις χανόμενες λεβέ στο χέρι με τα περισσότερα ατού και στην συνέχεια να βρούμε τρόπους/τεχνικές που θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε κάποιες από τις χανόμενές μας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την παρακάτω διανομή.