Το παρακάτω άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 13ο Bulletin του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2011, αν και δεν είναι κάποια διανομή έχει αρκετό ενδιαφέρον τόσο από μπριτζιστικής όσο και από τεχνολογικής πλευράς.

Αφορά την αναζήτηση της καλύτερης αντάμ στα συμβόλαια που η αγορά εξελίσσεται 1ΝΤ-3ΝΤ, καθώς επίσης δείχνει το πώς χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές για την διερεύνηση όλων των πτυχών μιας διανομής.

Τα συμπεράσματα του άρθου συνοψίζονται :

Η παρακάτω διανομή παίχτηκε στον αγώνα του 1ου γύρου μεταξύ των ομάδων Italy Lavazza και China Zhejiang Huamen στο Yeh Bros Cup του 2011.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της διανομής και τα σχόλια πατώντας το πλήκτρο “Next” ακριβώς στο κάτω μέρος του παραθύρου της διανομής.

 

Η παρακάτω διανομή παίχτηκε στον αγώνα του 6ου γύρου μεταξύ των ομάδων Italy Lavazza και Israel στο Yeh Bros Cup του 2011.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της διανομής πατώντας το πλήκτρο “Next” ακριβώς στο κάτω μέρος του παραθύρου της διανομής.