Η επαναδήλωση 2ΝΤ

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε αρχάριους αθλητές του Μπριτζ είναι η θεώρηση ότι μια επαναδήλωση 2ΝΤ είναι απαραίτητη σε χέρια που δεν έχουν βρει φιτ.

Όπως θα δούμε παρακάτω το 2ΝΤ, στο φυσικό σύστημα, πάντα δείχνει ένα προτασιακό χέρι, εκτός αν έχουμε συμφωνίσει ότι θα το χρησιμοποιούμε ως συμβατικό. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά θα πρέπει να αλερτάρεται και να εξηγείται στους αντιπάλους!

Ας δούμε ένα παράδειγμα ώστε να γίνει πιο κατανοητό το θέμα που συζητάμε:

 

Το να αγοράσουμε 2ΝΤ για να αποφύγουμε να παίξουμε σε ένα πιθανόν 5-1 ή 6-1 φιτ μπορεί να είναι δελεαστικό όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αγορά 2ΝΤ δείχνει ένα χέρι με μεγαλύτερη δύναμη (16-18π). Το 2ΝΤ θα το εκλάβει ο σύντροφός μας ως πρόταση καθώς επίσης θα θεωρήσει ότι έχουμε ένα σχετικά ομαλό χέρι με δίφυλλη κούπα. Το σίγουρο είναι ότι αν η Ανατολή έχει 8-9 πόντους θα πρέπει να συνεχίσει την αγορά με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε κάποιο υψηλότερο συμβόλαιο το οποίο δεν θα έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας!

Όπως αντιλαμβανόσαστε από το παραπάνω παράδειγμα, σε αδύνατα χέρια που δεν έχει βρεθεί φίτ, όσο χαμηλότερα μείνουμε τόσο καλύτερα.

 

Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα από την μεριά του απαντητή  (Ανατολή) :

  

Δυστυχώς ο σύντροφός μας επαναδηλώνει τις κούπες του. Η αγορά του δείχνει ένα αδύνατο χέρι 12-(16) πόντους με 6-φυλλη κούπα. Εμείς θα πρέπει να απορρίψουμε οποιαδήποτε σκέψη συνέχισης της αγοράς. Το 2ΝΤ από την Ανατολή θα δείξει ένα προτασιακό χέρι 10-11 πόντους χωρίς φιτ και ο σύντροφός μας θα συνεχίσει την αγορά αν είναι  στο άνω εύρος των πόντων του δηλαδή 14-16 πόντοι! (Αγορά 3 επίσης είναι λάθος επιλογή αφου αγορά νέου χρώματος στο 3ο επίπεδο είναι δυνατή και δεν σταματάμε κάτω από την μανς!)

 

Στο Μπριτζ θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα καταλάβει ο σύντροφός μας, από την αγορά, με βάση το αγοραστικό μας σύστημα. 

Με απλά λόγια δεν έχει νόημα να αγοράσουμε 2ΝΤ, με σκοπό να παίξουμε 2ΝΤ, όταν με βάση το αγοραστικό μας σύστημα η αγορά αυτή ζητάει από το σύντροφό μας να συνεχίσει να αγοράζει αν είναι στο πάνω εύρος των πόντων που μας έχει δείξει.