Η επαναδήλωση 2ΝΤ

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε αρχάριους αθλητές του Μπριτζ είναι η θεώρηση ότι μια επαναδήλωση 2ΝΤ είναι απαραίτητη σε χέρια που δεν έχουν βρει φιτ.

Όπως θα δούμε παρακάτω το 2ΝΤ, στο φυσικό σύστημα, πάντα δείχνει ένα προτασιακό χέρι, εκτός αν έχουμε συμφωνίσει ότι θα το χρησιμοποιούμε ως συμβατικό. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά θα πρέπει να αλερτάρεται και να εξηγείται στους αντιπάλους!