Διαφάνειες μαθημάτων Β Κύκλου

Για τους μαθητές του Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν σχόλια και επεξηγήσεις. 

Αυτόνομες, εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Μάθημα 2

Μάθημα 3

Μάθημα 4

Μάθημα 5&6

Μάθημα 6

Μάθημα 6

26/2 - Negative Double