Τουρνουά 6-6-2016

Από το σημερινό τουρνουά θα σχολιάσουμε δύο διανομές.

1η Διανομή

Στην 3 διανομή του τουρνουά ο Νότος εκτελεί 4♠, και η Δύση κάνει αντάμ την ♣Q.

Κάνοντας το πλάνο μας βλέπουμε ότι χάνουμε τρεις κούπες (σε περίπτωση που η Δύση έχει Α και Κ κούπα μάλλον θα έκανε αντάμ κούπα και όχι σπαθί) οπότε όλα εξαρτώνται από τις πίκες. Αν δεν είναι μοιρασμένες 2-2 θα δώσουμε αναγκαστικά και μία πίκα.

Τουρνουά 29-5-2016

Από το τουρνουά της Κυριακής θα σχολιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διανομή όσο αφορά την εκτέλεση καθώς επίσης και την άμυνα!

Στην πρώτη διανομή του τουρνουά ο Νότος εκτελεί 4♠. Η Δύση πολλή σωστά ξεκινάει παίζοντας τρεις γύρους καρό με τον εκτελεστή να κόβει το τρίτο καρό στο χέρι του.