Τουρνουά 27-6-2016

Διανομή 3

Έστω ότι οι αντίπαλοι μετά την ακόλουθη αγορά φτάνουν στις 4

Εμείς κρατάμε το παρακάτω χέρι, ποιο χρώμα θα διαλέγαμε να κάνουμε αντάμ;

Δεν έχουμε σόλο ή δίφυλλο ούτε κάποιο χρώμα με συνεχόμενα ονέρ οπότε η επιλογή μας δυσκολεύει. Όταν ο εκτελεστής έχεις δείξει ένα ομαλό δυνατό χέρι είναι καλό να αποφεύγουμε να κάνουμε αντάμ από χρώματα που δεν έχουνε μη συνεχόμενα ονέρ. Οπότε η καλύτερη επιλογή είναι πίκα (♠8) ή μικρό ατού (4). 

 


 Η σωστή εκτέλεση είναι αρκετά δύσκολη οπότε προσπαθήστε να κάνετε το πλάνο βλέποντας όλα τα χέρια.

Μετά από αντάμ πίκα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εκτελέσουμε το συμβόλαιό μας ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ανεξαρτήτως την τοποθεσία του ♣Κ!

Παρατηρούμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε παραπάνω από δύο λεβέ στα καρά και στα σπαθιά οπότε πρέπει να μαντέψουμε ποιος από τους αντιπάλους έχει τον Α και τον ♣Κ. Υπάρχει όμως μία εκτέλεση που μας επιτρέπει πάντα να βγάλουμε το συμβόλαιό μας.

Αρχικά, παίζουμε ατού δίνουμε τον Α και μαζεύουμε τα ατού τον αντιπάλων. Στην συνέχεια παίζουμε πίκες και πετάμε από τον Βορρά το ένα σπαθί. Τραβάμε τον ♣Α και παίζουμε καρό με σκοπό να σκεπάσουμε ότι βάλει η Δύση.

Πατήστε ΝΕΧΤ στο παρακάτω σχήμα να δείτε την εκτέλεση μέχρι εδώ...

Όταν κερδίσει η Ανατολή είναι κλεισμένη οπότε αν παίξει σπαθί θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα επιπλέον σπαθί ενώ αν παίξει καρό κερδίζουμε ένα επιπλέον καρό. Με αυτό τον τρόπο ανεξαρτήτως ποιος από τους αντιπάλους έχει τα ονέρ στα σπαθία και στα καρά εμείς σιγουρεύουμε το συμβόλαιό μας.